FOLYÉKONY STARTER TRÁGYÁK

GeoStart napraforgó, repce
N 14, P2O5 39, SO3 7, B 1.4, Mo 0.02

GeoStart kukorica
1   N 15.3, P2O5 46, Zn 1.1, (Zn tetramin komplex)

GeoStart kukorica 2
N 12, P2O5 42, Zn 0.13 (Zn heptaglükonsav komplex)

GeoStart kalászos
NP 10.4-36.4, Zn 0.08, Cu 0.13 m/m%

GeoStart

Ammónium-polifoszfát alapú folyékony starterműtrágya család, amely kijuttatva   azonnal a növény, ill. vetéssel egy menetben a mag rendelkezésére áll. Erőteljesebb csírázást és gyökérfejlődést, valamint intenzívebb hajtásnövekedést tesz lehetővé.

Felhasználható:

  1. Folyékony starterként a vetéssel egy menetben a talajba a mag közelébe injektálva a vízzel higított oldatát.
  2. Fejtrágyaként a startertrágyázás kiegészítésére szántóföldi kultúráknál.
  3. Levéltrágyaként a vegetatív fejlődési szakaszban virágzásig.

A polifoszfát forma előnyeiként kiemelhető:

– sajátos  szerkezetük akadályozza a foszfátlekötődést a talajban,

– komplexképző sajátságuk révén kijuttatásuk után a talaj mikroelemei is komplex formába kerülnek.

Összetételük   kialakítása  növényspecifikus  felhasználást  tesz lehetővé.

A GeoStart napraforgó, repce készítményt javasoljuk repce kora tavaszi fejtrágyázására és a napraforgó vetéssel egy menetű starter trágyázására, ami által a gyorsan felvehető  foszfor mellett nitrogén, kén, bór és molibdén tápelemeket  is nyújt.

A GeoStart Kukorica 1, 2 termék a kukorica vetéssel egymenetű startertrágyázására  alkalmas.

Kiemelendő a cink mikroelem kiegészítés, mivel a  kukorica cinkigényes növény, cinkhiányra élénken reagál. Cinkhiány esetén a kukorica növekedése visszafogottá válik, az íz közök megrövidülnek, és az állomány „lemarad” az adott fenológiai fázisra jellemző növénymagasságtól , aminek következménye komoly termés kiesés.

Live Start® Technológia

Hatékonyság növelése a kapások starter trágyázásánál,

az időzített szinergizmusra alapozó Live Start technológiájával

 

Tavasszal a magból kibújó gyökérkezdemény a fejlődésének korai szakaszában a magban tárolt tápanyagokat használja fel, ami azonban nem elegendő nagy felületű gyökérzet kialakítására. A hűvös talajban a talajélet és a foszforfeltáródás még minimális, ami jelentős stressz helyzetet okoz, fékezi a kellő gyökértömeg, kellő időben történő kialakulását. Ha mindez kora tavaszi szárazsággal társul és nincs kellő talajnedvesség, ami a hagyományos starter műtrágya szemcsét oldja és a gyors növényi szövetfejlődéshez nélkülözhetetlen P tápelemet az éhező gyökérkezdeményhez eljuttatná. Pedig a növény további fejlődése szempontjából ebben a kezdeti szakaszban a növekedés, a gyarapodás meghatározó, mivel a tápanyagok és a víz felvételét biztosító, és egyben szerves anyagot előállító gyökértömeg lesz a generatív, termésképző szakasz beindítója és ellátója.

Ezt a gondot a hagyományos starter műtrágyázás nem mindig tudja kellő hatékonysággal kezelni. Továbbá a P talajbani lekötéséről, inaktiválódásáról még nem is beszéltünk!

A probléma több, egymást szinergikusan támogató hatótényező koordinált és időzített alkalmazásával orvosolható, ami a Live Start® starter technológiával valósítható meg.

 

Melyek ezek a tényezők, technológiai elemek?

I.  Folyékony, ammónium-polifoszfát alapú starterműtrágya alkalmazása.

II. Előnyei: Vetéssel egy menetben, pontos irányítással, egyenletes oszlatással juttatható a mag közvetlen környezetébe. A mag részére „helyben” és oldott formában szállított tápanyag szűkös talajnedvesség, azaz szárazság esetén is hozzáférhető és felvehető a csíranövény, gyökérkezdemény részére.

Sajátos szerkezeténél – 70 % polifoszfát + 30 % ortofoszfát – fogva akadályozza a foszfor lekötődést a talajban, komplexképző tulajdonsága folytán a mikroelem felvételt is hatékonyabbá teszi mind a talajból, mind a saját mikroelem készletéből.

Azonnali és elhúzódó, folyamatosan felvehető foszfor formát biztosít.

A sajátos összetételnél fogva együtt biztosítjuk a kezdeti csíra-, gyökérképződés nitrogén igényét is. A két fő tápanyag együttes rendelkezésre állása révén ez az egyik szinergikus tényező, ami biztosítja a gyors és tömeges szövetfejlődést.

 

III. Mikro-, mezoelem kiegészítéssel a műtrágya egyidejűleg növényspecifikus tápanyagösszetételt biztosít. Ezzel működésbe hozzuk a makro- és a mezo-, mikroelemek közötti növényspecifikus szinergizmust is. E nélkül a makroelemek biztosításával végbemenő intenzív szövetfejlődést már a korai fázisban fékezné a növényspecifikus mezo-, mikroelem-gát.

IV. A GeoStart készítmények a folyékony forma révén könnyen keverhetők más termékekkel – oldatos  műtrágyákkal, talajfertőtlenítőkkel és baktériumtrágyákkal. A GeoStart technológia ez utóbbiakat vonja be az újabb szinergizmus effektus létrehozásához és a hosszabb távú fokozatos tápanyagellátás biztosításához.

V. A Geosan Kft. GeoAgit-C,N,P,K és CarboSan nevű soksejtes talajbaktérium-készítményei évek óta használatosak talajelőkészítéshez és a talaj vetéssel egyidejű biológiai aktiválásához. Az egyes baktérium sejtek többek között a következő hasznos funkciókat biztosítják:

 

  • Levegő nitrogénjének megkötése és bevonása a növényi tápanyagkészletbe.
  • Kötött P és K mobilizálása.
  • Növényi maradványok lebontása, tápanyag készletük felszabadítása, új humuszfrakciók termelése.
  • Antibiotikus mellékhatások, a növény védekező képességének erősítése.
  • A káros mikroorganizmusokkal szemben támasztott vas-kompetíciónak a kultúrnövény hasznára fordítása.
  • Növénystimuláló enzimek és hormonok termelése.

 

Ha a GeoStart folyékony készítmények kijuttatásával egyidejűleg, vagy tankkeverék formájában együttesen baktérium talajoltó anyagot is alkalmazunk, a már leírt szinergikus hatásokhoz hozzáadódik a baktériumok stimuláló szerepe is, és egyben új, lassan, de folyamatosan ható tápanyagszolgáltatást is biztosítunk.

 

A GeoStart termékeket és a GeoAgit, CarboSan készítményeket kifejlesztő és gyártó Geosan Kft. kísérleteket végzett a két termékkör keverhetőségének ellenőrzésére. A mikrobiológiai laboratóriumi próbák szerint a folyékony starter műtrágya 15-20 l/ha dózisához minimum hasonló mennyiségű vizet adva a tankba bekeverhető az 5 l/ha GeoAgit vagy a 10 l/ha CarboSan készítmény, az élő sejtek károsodása nélkül. Az így készített keveréket azonban mindjárt ki kell juttatni, a kijuttatást más napra halasztani nem lehet!

 

A Geostart termékek mentesek a hagyományos műtrágyák talajkárosító hatásától, a talajoltók pedig talajregeneráló szerepet játszanak, így a GeoStart/talajbaktérium szinergizmuson alapuló technológia a fenntartható talajállapot és a fenntartható növénytermesztés technológiája.

A termék kijuttatáshoz szükséges gépeket, berendezéseket, alkatrészeket, szűrőket, szivattyúkat partnereink részére finanszírozzuk.