GeoP-Mobil - Szerves és szervetlen foszforfeltáró
(oldás, mineralizálás) talajoltó készítmény

A foszfor a nitrogént követően a második legfontosabb tápelem a növények számára és ez az egyetlen elem, melynek vegyületei szinte az összes anyagcsere-folyamatban szerepelnek. Ilyen folyamatok a fotoszintézis, légzés, az energiaközvetítő és -átalakító anyagcsere-folyamatok. A foszfor továbbá fontos építőeleme számos sejtalkotó vegyületnek: a foszforproteideknek, foszfolipideknek illetve a sejthártyáknak (membránoknak), a tonoplaszt, plazmalemma-, kloroplaszt-membránoknak, amelyek a sejtek szerkezetét alakítják ki és elrendeződését biztosítják. 

A talajok általában 0,04–0,1%, azaz csak a felső 20 cm-es rétegre számolva mintegy 1000–3000 kg/ha foszfort tartalmaznak. Az ásványi eredetű P egy része a talajoldat útján beépül a növénybe, majd annak elhalása után szerves anyaghoz kötötten (mint pl. nukleoproteidek, lecitin, fitin) kerül vissza a talajba. Így a talajban a szervetlen és a szerves fázisokhoz kötött P együtt van jelen, de általában az utóbbiak részaránya nagyobb.

A P bármely előfordulási mód esetén is foszfátion formákban van jelen a talajokban, s azok mind a szervetlen, mind a szerves komponensekkel igen erős kötést létesítenek. Ebből eredően a P-hordozó fázisok oldhatósága kicsi, a talajoldat P-koncentrációja alacsony. Ez magyarázza, hogy a talaj összes P-tartalmának csupán mintegy 3,5%-a felvehető a növények számára. 

A talajban a különböző szervetlen foszfátion formák megjelenése, illetve azok és a talajalkotó komponensek közötti reakciók, majd a reakciótermékek oldhatósága a közeg pH-értékétől nagyban függ.

 pH = 6,5 alatt a H2PO4 ionforma jelenik meg, a talaj szervetlen foszfát-fázisainak (Ca-, Fe-, Al-foszfátok) lassú oldódásával. További savanyodás esetén azonban a vas-, alumínium-, mangánionok már olyan mennyiségben lépnek az oldatba, hogy fokozatosan lekötik a foszfátionokat oldhatatlan formában.

6,5–9,4 pH között a szervetlen foszfor HPO42– ionként fordul elő. 6,5 értéktől kezdve azonban Ca ion jelenlétében a foszfát oldhatatlan fázisként kiválik.

Mindezek szerint a talaj foszfát tápanyaga pH = 6–6,5 közötti szűk tartományban lesz leginkább felvehető a növények számára. 

Tehát a fenti pH összefüggés, a természetes eredetű foszforhoz hasonlóan, a P-igény kielégítésére széleskörűen elterjedt, jól oldódó P-műtrágyák alkalmazásakor is érvényesülni fog.

A pH 6-6,5-es tartománytól a csökkenő vagy növekvő pH irányában a hagyományos P-pótló műtrágyázás hatásfoka erősen csökken.

Jelentős szerepet kaphatnak ennek a problémának a kezelésében a talaj mikroszervezetei. Ehhez azonban a talajélet reaktiválására van szükség. Ennek egyik eszköze a mikrobiális talajoltás.

A Geosan Kft. és az Attend SA Kft. legújabb fejlesztésű terméke, a friss engedéllyel rendelkező GeoP-Mobil folyékony, innovatív talajoltó, célzottan P-feltáró készítmény.

A GeoP-Mobil faladatai:

 • szervetlen kötésben megtalálható foszforvegyületek feltárása, ideértve a talajba juttatott ásványi- vagy műtrágyák szervetlen foszforvegyületet is,
 • szerves vegyületekben lekötött foszfor növények számára felvehető formában való

biztosítása, ideérve a szerves trágyával kijuttatott, illetve a növényi maradványokban lekötött foszfort is,

 • sziderofortermelő fajok termékbe vonása részben a vas(III)-ionok növények számára való felvehetőségének biztosítása, a fitopatogén szervezetek visszaszorítása az azokkal szembeni kompetitív vasmegkötéssel,
 • növényi hormonokat (IAA és gibberellin) termelő fajok termékbe vonása, ezáltal a növények csírázási erejének és télállóságának fokozása,
 • lehetőség szerint egyéb antifungisztatikus potenciál, vagy antimikrobiális képesség

kiaknázása különböző antibiotikum, vagy antimikotikum termelő fajok termékbe

vonásával.

A termék törzsösszetételének kialakítása a talajban előforduló foszfor-formák típusának és arányának figyelemvbe vételével történt.

A P-felszabadítás mechanizmusa szerint kétféle vonalat képviselnek:

1.Foszfátoldók(PS)

szerves sav termelésével oldják a szervetlen foszfátokat,
kelátképzővel szabadítják fel a foszfátiont a kötőelemtől (Ca, Fe, Al).

Foszfátoldó baktériumokat általában a legtöbb többtörzses termésnövelő oltóanyag tartalmaz. Ezek többféle nemzetségből kerülhetnek ki, és foszfátoldó hatékonyságuk is különböző. (Pseudomonas sp. ,Bacillus sp., Rhizobium sp.,Azospirillum sp.)

2.Szervesfoszfor-mobilizálók(PM)

A szerves kötésű foszfátokból (ami a talajban a nagyobb hányadot képviseli) a P savas oldással sem mozdítható ki. A kötés megbontása enzimatikus úton lehetséges (foszfatáz, fitáz), amelyeket maga a növény vagy az azzal együttműködő mikrobák választanak ki.

GeoP-Mobil

A GeoP-Mobil talajoltó kizárólag hazai talajokból származó egy- és kétszikű kultúrnövények gyökereiről izolált törzsek alkotják, tehát a külföldi eredetű baktériumkészítményekkel szemben a hazai talaj- és éghajlati környezethez, illetve növénykultúrákhoz adaptálódtak.

Összetétel:

Pseudomonas rhizosphaerae PS, sziderofór, IAA termelés
Bacillus subtilis PM, antifungisztatikus hatás
Pseudomonas putida PS, antfungisztatikus, sziderofór (kiemelkedő!), IAA termelés
Serratia plymutica PS, PM, sziderofór (nagyon jó), IAA
Stenotrophomonas indicatrix sziderofór,PM, EPS képzés (talajszerkezet)
Chryseobacterium bernardetti PM, sziderofór (nagyon jó), EPS (talajkolloidok)

 

A GeoP-Mobil használatával a P-műtrágya-igény mintegy 50%-a termőhelyen rendelkezésre álló anyagokból (talaj, növényi maradványok) kielégíthető, de emellett a felsoroltaknak megfelelő számos más hasznos funkciót is ellát:  szerves anyag mineralizálása, káliummobilizálás, antibiotikus hatás, gyökérnövekedés stimulálása és ellenálló képesség növelése és talajszerkezet javítás.

Alkalmazás: Szántóföldi és kertészeti kultúrákban vetés előtt vagy vetéssel egymenetben 2l/ha mennyiségben, önmagában vagy kombinálva folyékony vagy szilárd P-műtrágyával és kijuttatás után talajba bedolgozva.

Eltarthatóság: 5°C-on 3 hónap

Nálunk van a kulcs, a talajában lévő foszforkészlethez!

Szerves és szervetlen foszfor hasznosítás (oldás és mineralizálás

 • 6 fajta törzs,
 • P feltárás (oldás, mineralizálás),
 • akár 50% megakarítható P hatóanyag,
 • káliummobilizálás,
 • N megkötés,
 • talajszerkezet javítás,
 • gyökérnövekedés stimulálása,
 • ellenállóképesség növelése,

A megvásárolt termékek göngyölegeit előzetes egyeztetés után visszaszállítjuk!

A termék kijuttatáshoz szükséges gépeket, berendezéseket, alkatrészeket, szűrőket, szivattyúkat partnereink részére finanszírozzuk.