Növény- és talajvizsgálatok, komplex monitoring

ERF.PA_BIG.D-f5a35f72

Növényvizsgálatok (nedves-kémiai)

Szűkített növényvizsgálat

N, P, K, Ca, Mg

Bővített növényvizsgálat

N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn

Kiegészítő Bór

Kiegészítő Kén

Minden növénykultúránál a megfelelő időben (megfelelő fenológiai állapotban) kel elvégezni ezt a komplex vizsgálatot. (Pl: kalászosokban bokrosodás vége, még szárbaindulás előtt, így teljes képet kapunk a növényünkről, hogy megfelelően van/vagy sem előkészítve a vegetáció intenzív időszakára és a későbbiekben képes lesz-e a talajból felvett tápanyagokból az adott fajtának megfelelő kalászokat kinevelni.) A kapott eredmények alapján Célzott utánpótlásra leszünk képesek. A célzott utánpótlást az Attend SA Kft. széles termékválasztékkal tudja megtámogatni.

Az elkészített szaktanács továbbá segít a megfelelő döntést meghozni (Pl.: Szükségem van még műtrágyára? Mennyi műtrágyára van még szükségem? Szükségem van mikroelem pótlásra?) A növény tápanyagmonitor vizsgálat segítségével elkerülhetjük a felesleges kiadásokat, illetve a megfelelő mennyiségű és minőségű terméshozam elérése érdekében igény szerinti tápanyag utánpótlást végezhetünk.

Talajtani szolgáltatásaink:

 • Talajszelvény feltárás, elemzés, adatgyűjtés, konzultáció
 • Növény és talajvizsgálati módszerek meghatározása
 • Talaj- és növényvizsgálatokon alapuló tápanyag-utánpótlási szaktanácsadás, termékfelhasználási javaslat elkészítése
 • Talajjavítást célzó kémiai, biológiai, fizikai vagy vízszabályozási beavatkozásokat meghatározó terv készítése termékfelhasználási javaslattal
 • Teljeskörű talajvédelmi terv elkészítése

Talajvizsgálatok (nedves-kémiai)

Alap talajvizsgálat

pH(H2O), humusz, KA, összes só, CaCO3, fenolftalein lúgosság ill. hidrolitos aciditás a pH függvényében

Szűkített talaj tápanyagvizsgálat

pH(KCl), humusz, KA, összes só, CaCO3, NO2+NO3, P2O5, K2O

Bővített talaj tápanyagvizsgálat

pH(KCl), humusz, KA, összes só, CaCO3, NO2+NO3, P2O5, K2O, Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu

Teljeskörű talaj tápanyagvizsgálat

pH(KCl), humusz, KA, összes só, CaCO3, NO2+NO3, P2O5, K2O, Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu, toxikus elemek: Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr, As

Bővített talaj tápanyagvizsgálat + hidrolitos aciditás (Y1) + pH (H2O)

pH(KCl), humusz, KA, összes só, CaCO3, NO2+NO3, P2O5, K2O, Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu + hidrolitos aciditás+ pH (H2O)

Kicserélhető bázisok összes mennyisége (S-érték; erős bázisok)

Ca2+ + Mg2+ + Na+ + K+

Savanyító hatású kicserélhető kationok (T-S)

Al3+ + H3O+

Kationcsere kapacitás (S + (T-S))

Ca2+ + Mg2+ + Na+ + K+ +Al3+ + H3O+ (H+ kivételével)

Elemvizsgálatok

As, Ba, B, Zn, Ag, Cd, Ca, K, Co, Cr, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sn, Cu, Se, Fe

Mechanikai összetétel

Leiszapolható rész

Fiziológiás mésztartalom

Komplex Talajmonitoring Vizsgálatok (nedves-kémiai + NIR)

Alap Talajanalitika

A lenti leírások és diagramok szerint.

Teljeskörű Talajanalitika

A lenti leírások és diagramok szerint.

Szerves szénkészlet-elemzés

A lenti leírások és diagramok szerint.

Talaj-Növény tápanyagmonitor

A lenti leírások és diagramok szerint.

Talajélet monitor

A lenti leírások és diagramok szerint.

Szolgáltatások

Talajszkennelés (<100 ha)

Teljeskörű talajanalítika

Átfogó talajvizsgálat, tápanyagutánpótlási javaslattal.

A Teljeskörű Talajanalitika a következő vizsgálatokat és elemzéseket tartalmazza:

 • A talaj fizikai, biológiai és kémiai jellemzőinek, valamint

a talaj szervesanyag jellemzőinek elemzését.

 • Az alapvető makro-, mezo- és mikro tápelemek kimutatását.
 • A növények számára felvehető tápanyagok

mennyiségét, a talaj összes tápanyag-készletét, valamint

a talaj tápanyagellátó képességét.

 • Az elemzésben megtalálható az adott gabonaévre vonatkozó növényspecifikus tápanyagkijuttatási javaslat.

A vizsgálat megrendelésekor több mint 300 növénykultúrából egyszerre maximum 6 növényfaj kiválasztása lehetséges. Az ismert fajok listájában

speciális növények is megtalálhatók.

– A talajvizsgálatra alapozott tápanyagutánpótlási

javaslat célja a talaj tápelem-ellátottságának javítása ill. fenntartása, ezzel is növelve a terméshozamot.

A talajvizsgálaton alapú kijuttatási javaslatban P, K, Ca és Mg tápelemkre, a szerves anyag pótlásra, valamint a pH-érték és a talajszerkezetre vonatkozóan találhatók információk.

 • A Teljeskörű Talajanalitika megrendelhető gyepterületekhez,

az összes szántóföldi növénykultúrához és ültetvények ill. állókultúrák tápanyag-utánpótlásához egyaránt.

A mintavételezett rétegre vonatkozóan a vizsgálati jegyzőkönyv az elemzés eredményeit kg/ha értékben jeleníti meg

Rendelkezésre állnak-e a tápanyagok a növény számára?

A talaj tápanyagellátottságának megjelenítése különböző tápanyagkészlet szinteken:
1.Szint: mennyi étel van a tányéron? (azonnal felvehető tápelemek)
2.Szint: mennyi étel van az asztalon? (könnyen felvehető tápelemek)
3.Szint: mennyi étel van a konyhában? (mobilizálható tápelemek)
4.Szint: mennyi étel van a kamrában? (talaj teljes tápanyagkészlete)

A talajélet paraméterei

A termésmennyiség és -minőség nagymértékben függ a talaj biológiai tulajdonságaitól, a benne élő mikrobák tápanyag-mobilizáló képességétől. A talajban élő élőlények komplex rendszere, tápláléklánca az a természetes ökoszisztéma, amely a tartalék tápanyagokat közvetlenül vagy közvetetten aktiválja, gyors körforgásban tartva azokat. A talaj tápanyagháló akkor teljes, ha a lebontóktól (gombák, baktériumok) a talajszerkezet kialakításáért, fenntartásáért felelős megafaunáig minden táplálkozási szint megtalálható, és stabil életközösséget alkot. A talajok természetes tápanyag-szolgáltató képességét a szerves és ásványi tartalékok, a mikrobiológiai aktivitás és a talaj tápanyagháló működőképessége határozzák meg. Az egészséges talajban sok millió mikroorganizmus, például gombák és baktériumok találhatók, amelyek közreműködnek a tápanyagok átalakulásában, meghatározói a talaj betegségelnyomó képességének és a szervesanyag-tartalmának A Teljeskörű Talajanalitika a szerves anyag mennyiségének mérése alapján rávilágít a talaj mikrobiális jellemzőire is.

Infografikák

A Teljeskörű Talajanalitika a tápanyag-utánpótlási javaslat mellett a következő infografikai megjelenítéseket is tartalmazza:

 • Szerves anyag mérleg: mennyi szerves anyagra lesz szükség a meglévő szint fenntartására vagy növelésére
 • A szerves anyag minősége: stabil, átlagos, aktív
 • A talajtípus meghatározása talajtextúra háromszöggel tőzeges (tőzeges homok / agyagos és agyagos tőzeg vagy tőzeg) és tőzeges ásványi talajok (homok / agyag / lösz) esetében.
 • A talajszerkezet javítására vonatkozó iránymutatások (CEC – kationcsere piramis).
 • A talaj vízmegtartó képessége: pF görbe, tekintettel a növénykultúrára vonatkozó maximális öntözési mennyiségre.

A szerves anyag mennyisége és minősége

A szerves anyag mennyisége és minősége
A Teljeskörű Talajanalitika minőségi és mennyiségi elemzést biztosít a talaj szerves anyag tartalmára vonatkozóan is.
A talaj szerves anyagának minőségi és mennyiségi javítása könnyíti a művelhetőséget. Kisebb az erózió és az aprózódás veszélye, valamint javul a talaj K, Mg és Ca tápelem- illetve kation-ellátottsága. A talajban lévő szerves anyag elsödleges szénforrás, ami energiát és tápanyagokat biztosít a talajlakó szervezeteknek. A lebontási folyamatok vagy mineralizáció révén (N, S és némi P) végső soron a növények számára is felvehető, szervetlen anyagokká válnak. A talaj szerves anyaga főként C-ből, N-ből, S-ből és P-ból áll.
Minél több szén (C) kerül a talajba, annál kevesebb szén-dioxid (CO2) marad a a légkörben.
A talajban megkötött szén növelése lassítja a klímaváltozást, amely segíti a Párizsi Éghajlatvédelmi Egyezményben (2015) foglalt törekvéseket.