GAZDÁLKODJ OKOSAN

A magunk felfogása szerint, „okos” mezőgazdasági gyakorlatnak tekintjük, ha az abban részt vevők korszerű ismeretekre támaszkodva, a természet törvényeit tiszteletben tartva, a környezet minél kisebb terhelése mellett, fenntartható módon állítják elő a számunkra szükséges terményeket. Az ennek a célkitűzésnek megfelelő termésnövelőket, inputanyagokat, és azok ilyen értelmű alkalmazási módját illethetjük „okos” jelzővel.

Melyek az „okos” termésnövelők, inputanyagok?

Azokat a növénytermesztésben alkalmazott, – a  termésnövelők csoportjába tartozó – mikrobiológiai készítményeket  talaj- és növénykondicionálókat neveztük így el, amelyek a kultúrnövény életterében, elsősorban a talajban (szilárd közeg, talajlevegő és talajnedvesség), valamint a légkörben nagy tömegben rendelkezésre álló potenciális növénytápláló anyagokat élettevékenységük, illetve biológiai hatásmechanizmusuk révén a növényeink számára tápanyagként felvehető, jól hasznosuló formára alakítják.

Ebbe a körbe tartoznak azok a talaj- és növénykondicionálók, (biostimulátorok), amelyek a talajban indított fizikokémiai, mikrobiológiai folyamatokkal, vagy a növények általános állapotának javításával, immunrendszerük stimulálásával bizonyítottan növelik a betegségekkel, kártevőkkel szembeni ellenállóképességet, vagy a tápanyagok felvételének és beépülésének hatékonyságát. Érthető, hogy mindezen folyamatok érvényesülése révén kisebb növényvédőszer és műtrágya dózisok mellett is teljesíthetők a növénytermesztési célkitűzések, azaz két alapvető kritériumot biztosíthatunk a fenntarthatóság feltételrendszerén belül.

 

Ezeket a termékeket három csoportra, azokon belül alcsoportokra osztottuk:

Nitrogénkötők

AlgaSanBa a légkörből

    Az AlgaSanBa 5-15 liter/ha dózisa, lombozatra történő kijuttatással 20-25 kg nitrogént tud megkötni, azaz alkalmazásával minimum 50-70 kg ammónium-nitrát műtrágya váltható ki hektáronként.

– GeoAgit, Carbosan, GeoRhizo, GeoSzója a talajlevegőből

– GeoAgit és Carbosan soksejtes, általános talajoltó termékekkel 5-10 liter/ha-os dózissal végzett talajoltás során olyan nitrogénkötő baktériumokat juttatunk ki, melyek a kultúrnövény gyökérzónájában felszaporodnak és munkájuk révén a vegetációs időszakban 50-80 kg N műtrágya kiváltását biztosítja hektáronként.

– GeoRhizo, GeoSzója univerzális pillangós, illetve  szója rhizobiumos szimbionta talajoltókat 1-2 liter/ha-os dózisban alkalmazva a kultúra N igényének 60-70%-a is fedezhető és a talaj N tartalmát is gazdagítják

Tápanyagfeltárók és szárbontók

A talajban jelen lévő makro-, mezo- és mikroelemek feltárását segítik elő. Szerves anyagot, szármaradványokat bontanak rövid és hosszú távon úgy, hogy ezen időszakban lehetnek száraz körülmények is. E csoporton belül elkülöníthetők a többfunkciós, soksejtes talajoltók (általános tápanyagfeltárók), valamint a célzottan a P tápelem felvehetőségét elősegítő készítmények.

– GeoAgit, CarboSan talajoltók, valamint a GeoCell, GeoLignoCell cellulóz, hemi- és lignocellulóz bontók.

Erre a termékcsoportra összetett hatás a jellemző: tápelemek biztosítása P és K, mezo és mikrolelemek mobilizálásával, N-kötéssel, szármaradványok és egyéb szerves anyagok bontásával, kórokozó gombákat elnyomó fungisztatikus hatás, növényi hormonhatás (gyökér és hajtásnövekedés stimulálása, levélöregedés gátlása), pentozán-hatás enyhítése.

Kondicionáló készítmények

amelyek a lombozaton (növénykondicionáló) vagy a talaj-gyökér kapcsolaton keresztül (talajkondicionálók) stimuláló hatást fejtenek ki a növényélettani folyamatokra. Ezáltal növelik a növényi vigort, erősítik azok immunfolyamatait, képesek a növényi védekező képesség riadóztatására. Ezek mellett egyesek alkalmasak a növényi sejt- és szövetfejlődés befolyásolására, a terméskötődés támogatására, a beltartalom javítására is. Így érthető, hogy hozamra vetítetten kedvezőbb (takarékosabb) növénytáplálási és növényvédelmi mutatók mellet is a termést jó – gyakran látványos –  mennyiségi és minőségi mutatók jellemzik.

Ezt a csoportot képviselik a Novosil, GeoStimulus és  GeoSynergia készítményeink. Utóbbi talaj- és növénykondícionálóként is alkalmazható.

A termékek használatának részleteivel és a mennyiségi árkedvezményekkel kapcsolatban keresse szaktanácsadóinkat!

A termékek használatának részleteivel és a mennyiségi árkedvezményekkel kapcsolatban keresse szaktanácsadóinkat!